Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Strona internetowa dostępna w domenie www.ubezpieczeniaexpert.pl (dalej Strona) stanowi własność firmy FHU Expert Waldemar Rendzio z siedzibą w Pruszczu Gdańskim pod adresem ul. 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Kasprowicza 33A, posiadającej NIP: 5830207218, REGON 190589927.

FHU Expert Waldemar Rendzio jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa (dalej Administrator).

• Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu treści niniejszej noty prawnej.

• Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

• Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Cookies

Informacja o plikach cookies.

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
◦ utrzymanie sesji Użytkownika Strony;
◦ sprawdzenia, czy została zaakceptowana polityka prywatności.
◦ dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
◦ rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
◦ optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika;
◦ dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
◦ analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
◦ zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

4. W ramach Strony  stosowane są rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies), „stałe” (persistentcookies), administratora oraz zewnętrzne partnerów administratora. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony.

Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony. Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
◦ prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
◦ zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Google Moja Firma
◦ prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
◦ wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Instagram  

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
1.    Internet Explorer
2.    Chrome
3.    Safari
4.    Firefox
5.    Opera
6.    Android
7.    Safari (iOS)
8.    Windows Phone
9.    Blackberry

Dane osobowe

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.  

Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie.  

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i jedynie w celu odpowiedzi na zadane za pośrednictwem w/w formularza kontaktowego pytanie oraz w celu realizacji zamówienia i marketingu własnego Administratora.  

INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY
W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu) przez FHU Expert Waldemar Rendzio (Expert Ubezpieczenia) z siedzibą  w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Kasprowicza 33A (dalej „Administrator”) w celu:
• przekazywania mu na podany adres e–mail informacji dotyczących oferowanych przez Administratora jako pośrednika produktów ubezpieczeniowych z oferty współpracujących z Administratorem zakładów ubezpieczeń,
• przekazywania mu na podany numer telefonu informacji dotyczących oferowanych przez Administratora jako pośrednika produktów ubezpieczeniowych z oferty współpracujących z Administratorem zakładów ubezpieczeń,
• marketingowym to jest przesyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.),  

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
Użytkownik oświadcza, że Zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, przedstawionej mu przez Administratora dotyczącej zasad przetwarzania jego danych osobowych w wyżej wymienionym celu i przysługujących mi w związku z tym prawach, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw, wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest FHU Expert Waldemar Rendzio (Expert Ubezpieczenia) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Kasprowicza 33A.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: expertwr@interia.pl, telefonicznie pod numerem: 502242117 lub pisemnie na wyżej wskazany adres.  


Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1. przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z Administratorem zakładów ubezpieczeń – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

2. marketingowym to jest przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.) - podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje dotyczące Pani/Pana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu, dla którego udzielono zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. na przykład dostawcom usług IT lub współpracującym z Administratorem partnerom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Pani/Pana prawa
1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).