company 1024x1024

Zabezpiecz swoją firmę przed utratą dochodów

company 1024x1024

Zabezpiecz swoją firmę przed utratą dochodów

Firmowe

W ramach polisy firmowej ubezpieczymy mienie firmy oraz środki obrotowe od ognia, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę szyb czy oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczeń i pęknięć. Polisą zabezpieczysz firmowy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w działalności, środki pieniężne czy przewożony towar. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (PKD) przedstawimy ofertę dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności), z uwzględnieniem właściwych klauzul dla typu prowadzonej działalności. Ofertę możemy uzupełnić o polisy związane z gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Millennial Asia businessmen and businesswomen meeting brainstorming ideas about new paperwork project colleagues working together planning success strategy enjoy teamwork in small modern night office.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w naszej ofercie

Skontaktuj się