life

Polisa na życie - idealny parasol ochronny dla Ciebie i Twojej rodziny

life

Polisa na życie - idealny parasol ochronny dla Ciebie i Twojej rodziny

Na życie / NNW

Ubezpieczenie na życie to bardzo ważny element zabezpieczenia własnej rodziny przed niespodziewaną utratą dochodów w wyniku śmierci czy kalectwa.

Ubezpieczenie wspólników w firmie jest zabezpieczeniem pozwalającym utrzymać ciągłość działalności firmy w przypadku niespodziewanego zgonu jednego ze wspólników.

Ubezpieczenie na życie można zawrzeć w formie indywidualnej lub grupowej uzupełniając je dodatkowymi opcjami typu NNW czy NP (niezdolność do pracy).

Young family with their sons at home having fun

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w naszej ofercie

Skontaktuj się